Skip to main content

Volume 38 (1983), 6

Views

(Original title: Vzťah medzi umením a vedou z hľadiska psychológie a potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu)
Filozofia, 38 (1983), 6, 740-744.
File to download: PDF