Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Dočkal
Number of publications: 2

1983

Dočkal, V. . (1983). Vzťah medzi umením a vedou z hľadiska psychológie a potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu. Filozofia, 38(6), 740-744. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/740-744.pdf

1982

Dočkal, V. . (1982). Marxistické prístupy k problematike ľudského nadania. Filozofia, 37(1), 85-94. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/85-94.pdf