Skip to main content

Volume 25 (1970), 5

From Scientific Life

(Original title: Lenin a veda (prednáška v Slovenskej filozofickej spoločnosti))
Filozofia, 25 (1970), 5, 448-458.
File to download: PDF
(Original title: Záznam z diskusie k prednáške M. Topoľského)
Filozofia, 25 (1970), 5, 458-460.
File to download: PDF
(Original title: Stretnutie zástupcov filozofických časopisov v Kyjeve)
Filozofia, 25 (1970), 5, 460-468.
File to download: PDF