Skip to main content

Volume 15 (1960), 1

Consultation

(Original title: Socialistické teórie v dejinách ľudstva do vzniku vedeckého socializmu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 85-99.
File to download: PDF