Skip to main content

Publications of the Author

Matej Kociský
Number of publications: 2

1964

Kociský, M. . (1964). Nová kniha o sociálnych utópiách. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 210-213. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/210-213.pdf

1960

Kociský, M. . (1960). Socialistické teórie v dejinách ľudstva do vzniku vedeckého socializmu. Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 85-99. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/85-99.pdf