Skip to main content

Volume 10 (1955), 1

Articles

(Original title: O našej ľudovodemokratickej revolúcii)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 3-17.
File to download: PDF
(Original title: Desať rokov boja za víťazstvo marxistickej filozofie v ľudovodemokratic­kom Poľsku)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 18-35.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Hlasizmus — ideológia protirevolučnej slovenskej buržoázie)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 36-76.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Diogenes Laertios, „Životopisy slávnych filozofov“)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 77-83.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Prehľad časopisu Sovietska veda — Filozofia)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 84.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1954)
Filozofický časopis, 10 (1955), 1, 84-86.
File to download: PDF