Skip to main content

Publication Details

Vpád Boha do fenomenológie? O možnostiach a hraniciach fenomenológie v rámci diskusie tzv. „teleologického obratu“

(Original title: Vpád Boha do fenomenológie? O možnostiach a hraniciach fenomenológie v rámci diskusie tzv. „teleologického obratu“)
Filozofia, 65 (2010), Príloha 1: Náboženstvo a nihilizmus, 93-108.
Publication language: Slovak
File to download: PDF