Skip to main content

Publications of the Author

Jana Trajtelová
Number of publications: 2

2013

Trajtelová, J. . (2013). Šajda, P. et al.: Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Filozofia, 68(1), 90-92. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/90-92.pdf

2010

Trajtelová, J. . (2010). Vpád Boha do fenomenológie? O možnostiach a hraniciach fenomenológie v rámci diskusie tzv. „teleologického obratu“. Filozofia, 65(Príloha 1), 93-108. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2010/1/93-108.pdf