Skip to main content

Publication Details

Searching for National Identity (Slovak Question in the 20th Century)

(Original title: O hľadaní národnej identity (Zborník Slovenská otázka v 20. storočí))
Filozofia, 52 (1997), 8, 555-557.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF