Skip to main content

Volume 52 (1997), 8

Reflections - Essays

(Original title: Umenie v súvislostiach prítomnosti)
Filozofia, 52 (1997), 8, 534-541.
File to download: PDF
(Original title: Pred-predikatívna koncepcia pravdy)
Filozofia, 52 (1997), 8, 542-546.
File to download: PDF