Skip to main content

Publication Details

The Sources of Albert Škarvan’s Free Thinking

(Original title: Zdroje obrodného zmýšľania Alberta Škarvana (príspevok k 70. výročiu úmrtia))
Filozofia, 51 (1996), 8, 521-530.
Type of work: Jubilees
Publication language: Slovak
File to download: PDF