Skip to main content

Publications of the Author

Peter Maťovčík
Number of publications: 1

1996

Maťovčík, P. . (1996). Zdroje obrodného zmýšľania Alberta Škarvana (príspevok k 70. výročiu úmrtia). Filozofia, 51(8), 521-530. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/8/521-530.pdf