Skip to main content

Publication Details

Slovak Independent Social and Philosophical Thinking (Kusá, J. - Kopsová, R. - Fundárek, F.)

(Original title: Príspevok k dejinám slovenského nezávislého sociálno-filozófického myslenia (Kusá, J. - Kopsová, R. - Fundárek, F.))
Filozofia, 50 (1995), 11, 642-644.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF