Skip to main content

Volume 51 (1996), 12

Texts

(Original title: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: k novej pragmatike transverzálnej a medzikultúrnej kritiky)
Filozofia, 51 (1996), 12, 838-844.
File to download: PDF