Skip to main content

Publications of the Author

Giles Gunn
Number of publications: 1

1996

Gunn, G. . (1996). Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: k novej pragmatike transverzálnej a medzikultúrnej kritiky. Filozofia, 51(12), 838-844. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/838-844.pdf