Skip to main content

Volume 51 (1996), 1

Reviews

(Original title: Črta o metodológii sociálneho poznania (K. R. Popper))
Filozofia, 51 (1996), 1, 61-63.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o Gai (S. H. Schneider - P. J. Boston (vyd.))
Filozofia, 51 (1996), 1, 63-64.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia zo ženskej perpektívy alebo ako môže byť filozofia feministická (H. Nagl-Docekalová, B. Weisshauptová, E. Fox-Kellerová, L. Codeová))
Filozofia, 51 (1996), 1, 65-67.
File to download: PDF