Skip to main content

Volume 43 (1988), 2

Social Reconstruction and Reconstruction of Philosophy

(Original title: Aktuálne úlohy filozofie v procese prestavby)
Filozofia, 43 (1988), 2, 139-151.
File to download: PDF
(Original title: Hlavné súvislosti a smery prestavby filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 152-162.
File to download: PDF
(Original title: Z diskusie na teoretickom seminári SFS k otázkam prestavby filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 163-183.pdf.
File to download: PDF