Skip to main content

Volume 43 (1988), 2

Scientific Life

(Original title: Noví partneri v medzinárodnej spolupráci)
Filozofia, 43 (1988), 2, 238-240.
File to download: PDF
(Original title: VIII. medzinárodný kongres logiky, metodológie a filozofie vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 240-244.
File to download: PDF