Skip to main content

Volume 42 (1987), 3

Reviews

(Original title: Problémy spoločenskovedného poznania)
Filozofia, 42 (1987), 3, 403-405.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia Jana Amosa Komenského)
Filozofia, 42 (1987), 3, 405-407.
File to download: PDF
(Original title: Nemecká klasická filozofia o výchove a vzdelávaní človeka)
Filozofia, 42 (1987), 3, 407-409.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k rozvoju marxistickej etiky)
Filozofia, 42 (1987), 3, 410-412.
File to download: PDF
(Original title: K otázkam filozofie mieru a pokroku)
Filozofia, 42 (1987), 3, 413-415.
File to download: PDF