Skip to main content

Volume 37 (1982), 2

Views

(Original title: Transformácie základných pojmov v teologicko-filozofických koncepciách súčasného amerického protestantizmu)
Filozofia, 37 (1982), 2, 219-228.
File to download: PDF
(Original title: Maoistická koncepcia „rozvoja“ spoločnosti)
Filozofia, 37 (1982), 2, 229-240.
File to download: PDF
(Original title: „Hra“ obrazotvornosti a rozumu v Kantovej Kritike súdnosti)
Filozofia, 37 (1982), 2, 241-250.
File to download: PDF