Skip to main content

Volume 36 (1981), 5

Discussions

(Original title: Filozofické aspekty komplexného riadenia socialistickej spoločnosti)
Filozofia, 36 (1981), 5, 549-559.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické východiská estetiky)
Filozofia, 36 (1981), 5, 560-576.
File to download: PDF