Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Seiler
Number of publications: 19

1998

Seilerová, B. ., & Seiler, V. . (1998). Ekumenizmus: problém tolerancie vo vzťahu k subjektu a objektu vierovyznania. Filozofia, 53(4), 219-225. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/219-225.pdf

1991

Seiler, V. . (1991). Od ľudskej prirodzenosti k spoločenskej zmluve Johna Locka. Filozofia, 46(1), 94-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/94-96.pdf

1990

Seiler, V. . (1990). Významná monografia o kategórii štruktúry. Filozofia, 45(1), 99-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/99-102.pdf

1985

Seiler, V. . (1985). K otázke dialektiky výrobných síl a výrobných vzťahov v procese medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie. Filozofia, 40(4), 464-471. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/464-471.pdf
Seiler, V. . (1985). K pojmu sociálna integrácia. Filozofia, 40(3), 271-284. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/271-284.pdf

1982

Seiler, V. . (1982). K vzťahu materialistickej dialektiky a systémového myslenia. Filozofia, 37(1), 29-36. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/29-36.pdf

1981

Seiler, V. . (1981). Filozofické aspekty komplexného riadenia socialistickej spoločnosti. Filozofia, 36(5), 549-559. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/549-559.pdf
Seiler, V. . (1981). Ontologické predpoklady ľudského predvídania. Filozofia, 36(2), 146-155. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/2/146-155.pdf

1980

Seiler, V. . (1980). Leninská kategória odrazu a ľudská aktivita. Filozofia, 35(3), 284-291. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/3/284-291.pdf

1977

Seiler, V. . (1977). Dejinnotvorná subjektivita socialistickej spoločnosti a metodologické otázky historiografie. Filozofia, 32(1), 69-77. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/1/69-77.pdf