Skip to main content

Volume 31 (1976), 2

Reviews

(Original title: Hlboký a podnetný teoretický rozbor historickofilozofického procesu)
Filozofia, 31 (1976), 2, 237-240.
File to download: PDF
(Original title: Problémy osobnosti v súčasnej filozofickej antropológii)
Filozofia, 31 (1976), 2, 240-244.
File to download: PDF
(Original title: Kolektívne dielo arménskych logikov a filozofov)
Filozofia, 31 (1976), 2, 244-245.
File to download: PDF