Skip to main content

Volume 16 (1961), 3

Reviews

(Original title: Učebnica tvorivého rozvíjania marxizmu-leninizmu a revolučnej politiky československej robotníckej triedy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 233-238.
File to download: PDF