Skip to main content

Publications of the Author

Karol Hájek
Number of publications: 28

1989

Hájek, K. (1989). Monografia k dialektike času a kauzality. Filozofia, 44(3), 380-384. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/3/380-384.pdf

1986

Hájek, K. (1986). K metóde štruktúrno-funkcionálneho skúmania spoločnosti. Filozofia, 41(6), 727-737. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/727-737.pdf

1985

Hájek, K. (1985). K otázke hybridizácie metód pri interdisciplinárnom výskume spoločnosti. Filozofia, 40(5), 645-651. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/645-651.pdf

1984

Hájek, K. (1984). Kritika pozitivistickej koncepcie predvídania spoločenských premien. Filozofia, 39(5), 610-622. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/610-622.pdf

1983

Hájek, K. (1983). K otázkam funkčnej integrácie komponentov spoločnosti. Filozofia, 38(6), 717-727. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/717-727.pdf

1982

Hájek, K. (1982). Metodologické problémy systémového prístupu k výskumu spoločnosti. Filozofia, 37(4), 505-515. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/505-515.pdf

1981

Hájek, K. (1981). K štúdiu zákonitostí vývinu vedy. Filozofia, 36(4), 429-437. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/429-437.pdf
Hájek, K. (1981). Metodologický výskum integračných procesov v spoločenských vedách. Filozofia, 36(3), 296-304. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/3/296-304.pdf
Hájek, K. (1981). Filozofia a vedná politika. Filozofia, 36(1), 89-100. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/1/89-100.pdf

1980

Hájek, K. (1980). K úlohám interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách. Filozofia, 35(1), 97-104. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/97-104.pdf