Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Anna Ondrejková
Počet príspevkov: 4

2000

Ondrejková, A. . (2000). Axiologická etika. Filozofia, 55(6), 472-483. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/6/472-483.pdf

1996

Ondrejková, A. . (1996). Morálna hodnota ako vzťah človeka k prírodnému bytiu. Filozofia, 51(2), 112-117. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/112-117.pdf

1995

Ondrejková, A. . (1995). VII. jagellonské sympózium etiky. Filozofia, 50(9), 506-507. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/9/506-507.pdf
Ondrejková, A. . (1995). Seminár ku dňu ochrany životného prostredia. Filozofia, 50(9), 507-508. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/9/507-508.pdf