Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

José María Gonzáles García
Počet príspevkov: 1

2004

Gonzáles García, J. M. . . (2004). Metafory moci (Od metafory k obrazu: politické symboly v baroku). Filozofia, 59(3-4), 185-200. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/3-4/185-200.pdf