Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Radana Šafaříková
Počet príspevkov: 2

2014

Šafaříková, R. . (2014). Obrazy ako vitálne znaky: Komunikačné možnosti vizuálnych správ. Filozofia, 69(1), 52-62. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/1/52-62.pdf

2009

Šafaříková, R. . (2009). „Čítanie“, alebo interpretácia? Obraz v rukách semiotika. Filozofia, 64(5), 470-473. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/470-473.pdf