Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Bohumír Kvasnička
Počet príspevkov: 11

1982

Kvasnička, B. . (1982). Systémový prístup v marxisticko-leninskej sociológii náboženstva. Filozofia, 37(4), 552-556. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/552-556.pdf

1969

Kvasnička, B. . (1969). Prírodovedci a dialóg. Filozofia, 24(5), 535-539. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/535-539.pdf
Kvasnička, B. . (1969). Marxistické a kresťanské chápanie sveta. Filozofia, 24(1), 117-121. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/117-121.pdf

1968

Kvasnička, B. . (1968). Problém človeka v súčasnej teológii. Filozofia, 23(5), 481-491. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/481-491.pdf

1967

Kvasnička, B. . (1967). K problematike „ateistickej teológie“. Filozofia, 22(4), 408-413. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/408-413.pdf
Kvasnička, B. . (1967). Zbytočná obeť schéme?. Filozofia, 22(1), 96-99. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/96-99.pdf

1966

Kvasnička, B. . (1966). Marxizmus a kresťanstvo v kontaktoch a súperení. Filozofia, 21(3), 295-304. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/295-304.pdf

1965

Kvasnička, B. ., & Prusák, P. . (1965). Medzinárodné kolokvium o sociológii ateizmu a ná­boženstva. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(5), 527-529. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/5/527-529.pdf

1963

Kvasnička, B. . (1963). K niektorým tendenciám v myslení dnešných veriacich. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(4), 328-338. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/4/328-338.pdf
Kvasnička, B. . (1963). Na záver diskusie o metódach a formách vedeckoateistickej výchovy. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(3), 254-258. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/3/254-258.pdf