Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ivan Bajer
Počet príspevkov: 3

1990

Bajer, I. . (1990). Trendy utvárania informačnej spoločnosti. Filozofia, 45(3), 351-353. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/351-353.pdf

1988

Bajer, I. . (1988). Ekologický rozmer spoločenského rozvoja. Filozofia, 43(5), 567-579. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/567-579.pdf
Bajer, I. . (1988). Urýchlenie ako dynamizujúci faktor spoločenského rozvoja za socializmu. Filozofia, 42(2), 212-223. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/212-223.pdf