Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Bajer
Number of publications: 3

1990

Bajer, I. . (1990). Trendy utvárania informačnej spoločnosti. Filozofia, 45(3), 351-353. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/351-353.pdf

1988

Bajer, I. . (1988). Ekologický rozmer spoločenského rozvoja. Filozofia, 43(5), 567-579. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/567-579.pdf
Bajer, I. . (1988). Urýchlenie ako dynamizujúci faktor spoločenského rozvoja za socializmu. Filozofia, 42(2), 212-223. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/212-223.pdf