Skočiť na hlavný obsah

Detail príspevku/publikácie

Heidegger a dejiny filozofie

Filozofia, 65 (2010), 2, 110-119.
Typ článku: State
Abstrakt

V celej Heideggerovej tvorbe predstavuje recepcia dejín filozofie dominantný rozmer jeho filozofického učenia. Autor štúdie sa zamýšľa nad problémom, či Heidegger mohol úspešne zavŕšiť dokončenie svojho diela Bytie a čas ako ho pôvodne ohlásil pri prvom vydaní . Zisťuje, že nenaplnenie pôvodných zámerov k druhej nenapísanej časti práce nebolo vôbec náhodným dôsledkom. Hľadanie odpovede na otázku bytia v druhej polovici práce Bytie a čas sústredením sa na filozofické učenia Kanta, Descarta a Aristotela nemohlo priniesť očakávané výsledky, preto sa Heidegger po obrate sústredil najmä na recepciu chápania bytia v diele Hegela, Leibniza, Herakleita a Parmenida. V tejto súvislosti autor zisťuje, že ani táto vážna zmena základnej orientácie na dejiny filozofie nemohla byť úspešne zavŕšená hlavným problémom Heideggerovej filozofie – premyslieť bytie bez jestvujúcna a tak prejsť od metafyziky jestvujúcna k metafyzike Bytia.

Kľúčové slová

History of philosophy, Philosophy of history of philosophy, Ontology Being, Metaphysics

Súbor na stiahnutie: PDF