Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Karel Pstružina
Počet príspevkov: 2

1995

Pstružina, K. . (1995). Úvaha o filosofii a počítačích. Filozofia, 50(5), 284-289. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/5/284-289.pdf

1985

Pstružina, K. ., & Tenzer, O. . (1985). Příspěvek k dialektické teorii myšlení. Filozofia, 40(1), 21-34. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/21-34.pdf