Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Cvetka Hedžet Tóth
Počet príspevkov: 1

2012

Tóth, C. H. (2012). Negatívna dialektika ako modelová analýza. Filozofia, 67(8), 618-629. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/8/618-629.pdf