Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Wojciech Starzyňski
Počet príspevkov: 3

2013

Starzyňski, W. . (2013). La correspondance entre Irena Krońska et Jan Patočka comme document principal de la vie philosophique « familiale » tchéco-polonaise. Filozofia, 68(Supplementary Issue 2), 71-80.
Starzyňski, W. . (2013). Fenomenologické určenie interiority vo fenomenologickom karteziánstve. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 25-35. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/25-35.pdf

2011

Starzyňski, W. . (2011). Kartezianizmus fenomenológie dávania u J.-L. Mariona. Filozofia, 66(Príloha 3), 70-87.