Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Viera Bilasová
Počet príspevkov: 12

2023

Bilasová, V. . (2023). MARIÁN PALENČÁR: Úvod do filozofie nudy: K podstate a (pred)histórii problému nudy. Filozofia, 78(5), 398-400. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.7

2016

Bilasová, V. . (2016). Gluchman, V. (ed.): Morality: Reasoning on Different Approaches. Filozofia, 71(7), 622-624. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/622-624.pdf

2006

Bilasová, V. . (2006). Étos a národné vedomie. Filozofia, 61(10), 870-878. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/870-878.pdf

2000

Bilasová, V. . (2000). O statuse teoretického poznania (A. L. Zachariasz). Filozofia, 55(9), 746-748. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/746-748.pdf

1999

Bilasová, V. . (1999). Aktuálne o epistemológii (Ch. Landesman). Filozofia, 54(7), 545-546. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/545-546.pdf

1996

Bilasová, V. . (1996). Filozofické reflexie slovanskej mytológie (R. Dupkala). Filozofia, 51(3), 212-213. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/3/212-213.pdf

1995

Bilasová, V. . (1995). O rozšírení hraníc európskej filozofie. Rozhovor so Suzanne Stern-Gilletovou. Filozofia, 50(7), 371-374. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/371-374.pdf
Bilasová, V. . (1995). K niektorým tendenciám vo vývoji evolučnej epistemológie. Filozofia, 50(7), 383-388. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/383-388.pdf

1986

Bilasová, V. . (1986). Súčasná filozofická hermeneutika. Filozofia, 41(5), 627-629. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/5/627-629.pdf

1983

Bilasová, V. . (1983). Materializmus proti fideizmu. Filozofia, 38(3), 374-376. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/374-376.pdf