Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Mikuláš Bakoš
Počet príspevkov: 2

1946

Bakoš, M. . (1946). Úvod. Philosophica Slovaca, 1(1), 5-6. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/5-6.pdf
Bakoš, M. . (1946). K problémom sociologie umenia. Philosophica Slovaca, 1(1), 233-236. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/233-236.pdf