Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Miloslav Petrusek
Počet príspevkov: 3

1963

Petrusek, M. . (1963). Sociometrické techniky a marxistická teorie společnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(6), 486-495. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/6/486-495.pdf
Petrusek, M. . (1963). Konkrétní příspěvek к diskusi o marxistické sociologii. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 185-187. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/185-187.pdf
Petrusek, M. . (1963). Jeden polský pohled na americkou sociologii. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(1), 86-89. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/1/86-89.pdf