Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Prusák
Počet príspevkov: 6

1969

Prusák, P. . (1969). Príspevok k religionistike. Filozofia, 24(5), 567-570. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/567-570.pdf

1968

Prusák, P. . (1968). Príspevok k teórii náboženstva. Filozofia, 23(5), 550-553. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/550-553.pdf

1967

Prusák, P. . (1967). Sekularizácia ako proces rozkladu štruktúry náboženstva. Filozofia, 22(5), 536-549. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/536-549.pdf
Kolárik, M. ., & Prusák, P. . (1967). Kolokvium o vnútornej štruktúre náboženstva. Filozofia, 22(3), 330-333. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/3/330-333.pdf

1965

Kvasnička, B. ., & Prusák, P. . (1965). Medzinárodné kolokvium o sociológii ateizmu a ná­boženstva. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(5), 527-529. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/5/527-529.pdf

1962

Prusák, P. . (1962). K vedeckoateistickej propagande na dedine. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 153-154. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/153-154.pdf