Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Bohumil Valehrach
Počet príspevkov: 17

1970

Valehrach, B. . (1970). Východisko teórie odrazu z ontologického aspektu. Filozofia, 25(2), 119-129. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/119-129.pdf

1968

Valehrach, B. . (1968). Anton Jurovský šesťdesiatročný. Filozofia, 23(3), 343-344. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/3/343-344.pdf
Valehrach, B. . (1968). K Zvegincevovinu chápaniu významu znaku. Filozofia, 23(2), 227-231. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/2/227-231.pdf

1967

Valehrach, B. . (1967). Sto rokov Helmholtzovej Optiky. Filozofia, 22(6), 643-645. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/6/643-645.pdf

1962

Valehrach, B. . (1962). Gnozeologické marginálie ku knihe V. Kruseho Erkenntnis und Wertung. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 548-554. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/548-554.pdf
Valehrach, B. . (1962). Poznámky k teórii pojmov. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 134-146. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/134-146.pdf

1961

Valehrach, B. . (1961). O vývoji jazyka. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(3), 243. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/3/243.pdf

1960

Valehrach, B. . (1960). Aurel Stodola 1859 — 1942. Slovenský Filozofický časopis, 15(2), 219-221. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/2/219-221.pdf
Valehrach, B. . (1960). Medzinárodné sympózium Znak a systém jazyka v Erfurte. Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 107-110. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/107-110.pdf

1959

Valehrach, B. . (1959). Kritické prehodnotenie fyziologického učenia I. P. Pavlova. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 194-200. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/194-200.pdf