Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ivan Šípoš
Počet príspevkov: 7

1979

Šípoš, I., & Plichtová, J. (1979). Pozitivizmus a operacionalizmus v psy­chológii. Filozofia, 34(5), 548-552. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/5/548-552.pdf

1977

Šípoš, I., & Árochová, 0ľga. (1977). Štrukturalizmus a psychológia. Filozofia, 32(2), 178-183. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/2/178-183.pdf

1976

Šípoš, I. (1976). K integrácii v psychológii. Filozofia, 31(6), 631-632. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/6/631-632.pdf

1966

Šípoš, I. (1966). Freud a tabu. Filozofia, 21(6), 660-662. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/660-662.pdf

1965

Šípoš, I. (1965). Sjazd psychológov o problémoch osobnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(2), 213-216. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/2/213-216.pdf

1964

Šípoš, I. (1964). Psychoanalýza a veda. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 204-207. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/204-207.pdf

1962

Šípoš, I. (1962). Formovanie vedeckého svetonázoru ako súčasť utvárania osobnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 518-522. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/518-522.pdf