Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Imrich Ferencz
Počet príspevkov: 3

1980

Ferencz, I. . (1980). Marxistické a buržoázne chápanie slobody a demokracie. Filozofia, 35(3), 305-319. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/3/305-319.pdf

1976

Ferencz, I. . (1976). Kategória ideálna a jej miesto v kategoriálnom systéme marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 31(5), 455-463. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/5/455-463.pdf

1975

Ferencz, I. . (1975). K otázkam kategórie ideálna. Filozofia, 30(1), 77-93. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/77-93.pdf