Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vasko Kusin
Počet príspevkov: 34

1988

Kusin, V. . (1988). Človek vo svetle humanistických iniciatív. Filozofia, 43(3), 404-408. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/404-408.pdf
Kusin, V. . (1988). Filozofické problémy ľudskej tvorivosti. Filozofia, 43(1), 48-60. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/48-60.pdf

1987

Kusin, V. . (1987). Dialektika potrieb a záujmov v procese rozvoja socialistickej osobnosti. Filozofia, 42(2), 176-190. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/176-190.pdf

1986

Kusin, V. . (1986). Sloboda a jej aspekty. Filozofia, 41(2), 120-131. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/120-131.pdf
Kusin, V. . (1986). K životnému jubileu profesora Michala Topoľského. Filozofia, 41(2), 218-220. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/218-220.pdf

1984

Kusin, V. . (1984). K 70. výročiu profesora Juraja Cígera. Filozofia, 39(6), 756-758. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/6/756-758.pdf
Kusin, V. . (1984). Filozofické myslenie a naša minulosť. Filozofia, 39(4), 520-525. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/4/520-525.pdf
Kusin, V. . (1984). Miesto a funkcia človeka v socialistickej spoločnosti. Filozofia, 39(3), 376-382. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/376-382.pdf
Kusin, V. . (1984). Idea integrity osobnosti a problém rozvoja Iudske] subjektivity. Filozofia, 39(2), 143-155. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/2/143-155.pdf

1983

Kusin, V. . (1983). Ľudská subjektivita a dialektika jej prejavu. Filozofia, 38(4), 402-414. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/4/402-414.pdf