Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vladimír Drozda
Počet príspevkov: 3

1990

Drozda, V. . (1990). Aspektový prístup ku skúmaniu duchovných javov. Filozofia, 45(2), 225-227. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/225-227.pdf

1989

Drozda, V. . (1989). Miesto semiotiky v analýze konkrétnych podôb spoločenského vedomia. Filozofia, 44(2), 205-217. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/205-217.pdf

1985

Drozda, V. . (1985). Dialektika výrobných síl a výrobných vzťahov a jej vzťah k formulovaniu kategórie „kultúra“. Filozofia, 40(6), 740-747. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/740-747.pdf