Skip to main content

Volume 68 (2013), 2

Discussions - Polemics

(Original title: Je zdôvodňovanie naozaj zbytočné?)
Filozofia, 68 (2013), 2, 132-138.
File to download: PDF
(Original title: Čo je zdôvodnenie? (Odpoveď M. Taligovi))
Filozofia, 68 (2013), 2, 139-150.
File to download: PDF
(Original title: K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky)
Filozofia, 68 (2013), 2, 151-156.
File to download: PDF
(Original title: Spor o princíp sporu. Poznámky k myšlienkam J. Peregrina)
Filozofia, 68 (2013), 2, 157-165.
File to download: PDF