Skip to main content

Volume 68 (2013), 2

Scientific Events

(Original title: Výbor SFZ pri SAV na volebné obdobie 2012 – 2014)
Filozofia, 68 (2013), 2, 165.
File to download: PDF
(Original title: Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV)
Filozofia, 68 (2013), 2, 177.
File to download: PDF
(Original title: Správa z medzinárodného vedeckého podujatia Man and Animal, between Anthropology and Phenomenologies)
Filozofia, 68 (2013), 2, 178-179.
File to download: PDF
(Original title: Víťazi celoštátneho kola ŠVOK)
Filozofia, 68 (2013), 2, 179.
File to download: PDF