Skip to main content

Volume 68 (2013), 10

Reviews

(Original title: Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserlova fenomenologie ve Francii)
Filozofia, 68 (2013), 10, 911-914.
File to download: PDF
(Original title: Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie première (Fenomenológia ako prvá filozofia))
Filozofia, 68 (2013), 10, 915-919.
File to download: PDF