Skip to main content

Volume 67 (2012), 4

Reviews

(Original title: Brague, R.: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších)
Filozofia, 67 (2012), 4, 347-349.
File to download: PDF
(Original title: Nitsche, M.: Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii)
Filozofia, 67 (2012), 4, 349-351.
File to download: PDF