Skip to main content

Volume 66 (2011), 7

Reviews

(Original title: Marcelli, M.: Miesto vo filozofii)
Filozofia, 66 (2011), 7, 713-717.
File to download: PDF
(Original title: Zuska, V.: Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film)
Filozofia, 66 (2011), 7, 718-720.
File to download: PDF