Skip to main content

Volume 64 (2009), 7

Scientific Life

(Original title: Sympózium Otázky kozmopolitizmu)
Filozofia, 64 (2009), 7, 624.
(Original title: 4. medzinárodná vedecká konferencia Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990)
Filozofia, 64 (2009), 7, 679.